Inhalation Sciences (ISAB): 2020 utblick

(Stockholm jan 27, 2020) Inhalation Sciences’ VD Manoush Masarrat ser fram emot ett händelserikt år för ISAB, när företagets världsledande in vitro-modul DissolvIt ska lanseras, nya kontraktforskningsuppdrag, pågående klinisk validering av PreciseInhale, ett fullpackat schema för industrimässor och nya rekryteringar som planeras stärka organisationen. “Vi kommer att ha mycket att göra under 2020 “, säger Masarrat.

2020 utblick:

DissolvIt  

“Under det första kvartalet, planerar vi att lansera DissolvIt-modulen och leverera två system, vilket redan har meddelats, till två av våra befintliga kunder” säger Masarrat “och en tredje planeras att levereras under det andra kvartalet till en ny kund, som en del av den 3 MSEK-ordern som nyligen offentliggjordes. ”

IVIVC (In Vitro In Vivo Correlation) har länge varit eftertraktad av  läkemedelsindustrin, påpekar Masarrat. ”Och när det gäller IVIVC har DissolvIt alltid varit ledande. Genom att leverera IVIVC-data i den prekliniska fasen, gör DissolvIt det möjligt för läkemedelsutvecklare att förutsäga hur aerosoler kommer att bete sig i människors lungor – vilket i sin tur reducerar risker, minimerar kliniska bakslag och subtraherar månader om inte år från läkemedelsutveckling. Under Q1 2020 kommer DissolvIt att vara installerad i kommersiella laboratorier och börja generera tillförlitliga, repeterbara IVIVC-data. DissolvIt kommer att bli en viktigt del av vår framtid.”

  • VALIDERING AV PRECISEINHALE I KLINSKA STUDIER

I den andra änden av läkemedelsutvecklingen är valideringen av PreciseInhale i kliniska prövningar viktig för ISAB’s fortsatta vetenskapliga och i slutändan kommersiella ledarskap. ”Validering av PresiceInhale för användning i kliniska såväl som prekliniska studier ger branschen full IVIVC och befäster vårt ledande rykte. Vi känner inte till något annat system som kan generera exakta, förutsägbara, repeterbara data från början till slut under hela läkemedelsutvecklingen, från prekliniska till kliniska tester. Vår ambition är att få valideringen slutförd under 2020 följt av kommersiell introduktion av den kliniska versionen av PreciseInhale under 2021.”

  • Kontraktsforskning (CRO)

Masarrat meddelar också att han förväntar sig nya kontraktsforskningsuppdrag (Contract Research) från både nuvarande och nya kunder under 2020. Han är tydlig med att understryka det stora värdet av CRO för ISAB som en av dess tre grundplattformar.

”Kontraktsforskning är avgörande” säger han ”det är i laboratoriet vi har skapat våra mest framgångsrika kundrelationer. De strategiska fördelarna som IVIVC och PreciseInhale levererar innebär att vi naturligtvis syftar till att prata med ledningsgrupper och styrelserum. Men vi får aldrig glömma bort att allt det omsorgsfulla utvecklingsarbete som vi har utfört på PreciseInhale och DissolvIt har uppnåtts, genom gediget CRO-arbete som vi har utfört för de allra största inhalationsföretagen i branschen.

”Jag vill att vi ska komma ihåg att ISAB är byggt på tre viktiga plattformar – och de spelar alla en väsentlig roll. För det första är det naturligtvis våra produkter. För det andra våra CRO-forskningstjänster, som både introducerar nya kunder och hjälper oss att utveckla våra produkter. Slutligen finns det publikationer som vi och våra kunder publicerar som återigen bevisar att vi producerar enastående, repeterbara data som andra system inte kan leverera.”

  • NYA KUNDER OCH KOLLEGOR

ISAB utökade också sin kundbas 2019, påpekar Masarrat, och räknar med att kunna göra samma sak under 2020. Hand i hand med en växande kundbas kommer behovet av mer resurser i företagets organisation. ”I samband med vår förväntade tillväxt i år planerar vi stärka organisationen under 2020. Vi räknar med att  rekrytera en produktingenjör, en regulatory- och kvalitetskontrollchef plus en kontorschef på deltid.”

  • HÄNDELSER OCH UTSTÄLLNINGAR

“Från Kalifornien till Skottland till Sverige till Tyskland kommer vi att delta i ett brett spektrum av industrievenemang i år” säger Masarrat “träffa människor, dela med oss av vår teknik och erbjudanden och påminna alla om de repeterbara, förutsägbara IVIVC-data som vi kan hjälpa dem att uppnå. Att följa hur de installerade  DissolvIt-modulerna börjar generera data i våra kunders laboratorierunder året kommer att bli ett stort ögonblick för oss. 2020 är definitivt ett år vi ser fram emot.”.

Se VD Manoush Masarrats intervju HÄR.

För mer information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

 

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2020.