Inhalation Sciences publicerar årsredovisning för 2018

(Stockholm April 15 2019) Inhalation Sciences AB meddelar att bolagets årsredosvisning för 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida.

For mer information vänligen besök www.inhalation.se

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Lena Heffler, VD 
E-post: lena.heffler@inhalation.se
Telefon: +46 (0)70 205 9620

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när vi andas in dem.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO kl. 14.00 (CET) den 15 april 2019