Inhalation Sciences Sweden AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019

(Stockholm, Sverige, 20 april 2020) Inhalation Sciences AB meddelar att bolagets årsredosvisning för 2019 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida.

For mer information vänligen besök http://inhalation.se/investors/finansiella-rapporter/

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när vi andas in dem.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO kl. 08.00 (CET) den 20 april 2020.