Inhalation Sciences Sweden AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

(Stockholm, Sverige, 11 april 2022) Inhalation Sciences AB meddelar att bolagets årsredosvisning för 2021 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida. För att läsa hela rapporten vänligen besök http://inhalation.se/investors/finansiella-rapporter/

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

  • Den 10 februari, meddelade ISAB att man fått ett utökat internationellt registrerat varumärke för PreciseInhale® i strategiska marknader såsom USA, Indien och Kina
  • Den 16 augusti meddelade bolaget att man fått det viktiga patentet för aerosol-generering via PreciseInhale förlängt i USA till augusti 2034.
  • Den 12 oktober, meddelade ISAB det förnyade samarbetet med Karolinska Institutet gällande valideringen av nya modulen XposeALI® MP (Micro Perfusion) samt Marsdamm- studien.
  • Den 29 september annonserade ISAB sitt samarbete med Redeye för bolagsanalys och utökat samarbete gällande IR aktiviteter.
  • Den 25 November, meddelade ISAB att man fått registrerat varumärke för PreciseInhale®, DissolvIt® och XposeALI® i USA.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Det 18 januari meddelade bolaget att man skickat en ansökan om en studie (whitepaper) till FDA. Det gäller DissolvIt® och för att kunna få den godkänt som rekommenderat upplösningsmetod vid inhalationsstudier.

VD kommenterar

Verksamhetsåret 2021 fortsatte att vara ännu ett år med utmaningarna kring COVID-19 och dess effekter på vår verksamhet. Vi har trots utmaningarna och restriktionerna lyckats navigera året på ett bra sätt och känner oss stolta att kunna summera året som ett positivt och framgångsrikt år för Inhalation Sciences AB.

Vi uppnådde flera stora milstolpar under 2021, som lägger en bra grund för vår fortsatta expansion:

  • Försäljningen i det fjärde kvartalet, nådde en toppnotering på strax över 7 300 000 SEK i intagna försäljningsorders. Vi har omsatt en del av dessa under samma period och arbetar vidare med att fakturera vår orderstock under de kommande månaderna.
  • Den kliniska studien av PreciseInhale avslutades framgångsrikt med påvisad effekt gällande 1) precis och noggrann dosering (regional targeting) och 2) större effektivitet jämfört med en standardinhalator i en klinisk miljö. Studien avslutades på tid och budget och vi förbereder oss nu att staka ut den mest optimala vägen framåt för bolaget i klinisk miljö.
  • En ansökan till amerikanska Food and Drug Administration (FDA) skickades in i januari 2022 med målsättningen av att erhålla en FDA rekommendation för vår upplösningsmodul DissolvIt inom inhalationsforskning och utveckling. Ansökan är ett resultat av flera månaders dialog med FDA, och marknadspotentialen för DissolvIt efter en möjlig FDA rekommendation är oerhört stor med tanke på att vi etablerar metoden som en ”Golden Standard Dissolution metod”. Detta kan komma att styra kunder och forskningsinstitut inom inhalationsforskning och utveckling till bolaget.

I tillägg till dessa viktiga strategiska uppnådda mål, så har vi även fortsatt att målmedvetet bearbeta befintliga- och nya kunder. Värdet av våra offertförfrågningar har ökat med 50% jämfört med samma period året innan. Vi planerar också att ytterligare stärka vår kommersiella organisation i början av 2022.

Slutligen, så har bolaget inlett en uppgradering av vårt kvalitetsledningssystem med målet att bli helt kompatibla med ISO 13485, ett kvalitetssystem som kan användas av industrin inom både pre- klinik och klinik. Kraven på bolaget och våra produkter och tjänster kommer att bli högre med tiden, drivet av både regulatoriska standards samt av de förväntningar som finns hos våra  kunder.

Jag ser med tillförsikt fram emot ett spännande 2022 där vi kan fortsätta att arbeta utifrån vår strategiska plan, utveckla Inhalation Sciences AB tillsammans med våra kunder samt öka mervärdet för våra samarbetspartners och ägare.

Huddinge den 11 april 2022

Manoush Masarrat
VD

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labbinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO den 11 april 2022.