Initiativet Bygg i Tid vill korta ledtiderna för ett ökat byggande

Den 1 juni 2022 lanserades ett nytt initiativ – Initiativet Bygg i Tid – med målet att effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för ett ökat bostadsbyggande. Bakom initiativet står JM, Riksbyggen, Skanska, Aros Bostadsutveckling och K-Fastigheter.

Utgångspunkten för Initiativet Bygg i Tids samverkan är en rapport som Evidensgruppen tagit fram på uppdrag av gruppen. Rapporten slår fast att sedan år 2015 har den genomsnittliga ledtiden för ett nytt byggprojekt ökat från 45 månader till 57. En ökning av den kommunala handläggningstiden med i snitt 12 månader på fem år.

”Bostäder är bland det viktigaste vi har. Vi som samhällsbyggare och långsiktiga fastighetsägare, engagerar oss i Initiativet Bygg i Tid, där fler av landets stora bostadsbyggare tillsammans med oss på K-Fastigheter är initiativtagare, för att uppmärksamma de negativa konsekvenserna en utdragen process leder till, men också för att belysa hur vi tillsammans kan vara en drivkraft mot att optimera förutsättningar till mer effektiva arbetssätt,” säger Åsa Fredin, affärsutvecklingschef Projektutveckling på K-Fastigheter.

Initiativet Bygg i Tid vill genom opinionsbildning, kunskapsspridning och bred intressent­dialog uppmärksamma det problematiska i att det tar allt längre tid att få kommunalt klartecken för att bygga nya bostäder. Evidens-rapporten visar att längre ledtider leder till att färre bostäder byggs, att fler hamnar utanför bostadsmarknaden och att de bostäder som väl finns blir onödigt dyra.

”Det är en olycklig utveckling för både bostadsrätts- och hyresmarknaden. Som bostads­utvecklare upplever vi en tilltagande oförutsägbarhet i ett allt trögare system. Denna utveckling påverkar en lång rad områden, som arbetsmarknad, segregation, företagande och möjlighet att studera. Problemet angår redan alla även om det inte omedelbart märks. Vi upplever att många kommuner, som också vill framåt, delar den här bilden. Nu vill vi finna nya lösningar med alla de som berörs,” säger initiativets ordförande Nancy Mattsson, projektutvecklingschef på JM.

JM, Riksbyggen, Skanska, Aros Bostadsutveckling och K-Fastigheter har gått samman för att med gemensamma krafter få en mer initierad och konstruktiv samhällsdebatt om var problemen ligger. Och hur de kan åtgärdas.

Hela rapporten från Evidensgruppen finns att läsa på www.initiativetbyggitid.se

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åsa Fredin, affärsområdeschef Projektutveckling, K-Fastigheter,
e-post: asa.fredin@k-fastigheter.se, telefon: 010-167 60 84

Nancy Mattsson, ordförande, Initiativet Bygg i Tid,
telefon: 08-782 87 85, 0734-32 67 78

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 3 100 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 10,5 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 370 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com