Initiativet Bygg i Tid vill korta ledtiderna för ett ökat byggande

Den 1 juni 2022 lanserades ett nytt initiativ – Initiativet Bygg i Tid –...