Inuheat Group AB:s (publ) emission av units inför notering förlängs

Styrelsen i Inuheat Group AB (publ) (”Inuheat”) har, i enlighet med emissionsvillkoren, beslutat att förlänga anmälningsperioden i den pågående emissionen till och med den 2 maj 2022. Anmälningsperioden var ursprungligen avsedd att avslutas idag, den 26 april 2022. Inuheats styrelse har dock beslutat att förlänga anmälningsperioden till och med den 2 maj 2022. Bakgrunden till beslutet är att Bolaget för dialoger med potentiella investerare, med behov av ytterligare tid för deras investeringsbeslut. Mot bakgrund av beslutet om förlängning bedöms även den planerade första dagen för handel senareläggas. Uppdaterat datum för planerad första dag för handel i Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 kommer att kommuniceras längre fram.

För mer information om noteringsemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

Hemsida: www.sedermera.se

För mer information om Inuheat, vänligen kontakta:

Tobias Palmgren, VD

Telefon: +46 (0) 709 12 09 06

E-post: tobias.palmgren@inuheat.com

Hemsida: www.Inuheatgroup.se

Inuheat Group AB (publ)

Inuheat utvecklar, producerar och säljer värmesystemet Inuheat Wearable Heating Platform (”IWHP”), till producenter och distributörer i konfektionsindustrin med målsättningen att etablera ett värmesystem som tillför premiumvärde till produkter. Bolaget har bred erfarenhet av produktutveckling vilket har resulterat i en vetenskap som möjliggör användning av tunna material för att förse användare med värme.