Invent Medic Sweden AB: Offentliggörande av prospekt och information om investerarträffar

Invent Medic Sweden AB (“Invent Medic”) offentliggör härmed prospekt med anledning av bolagets företrädesemission av units, vars teckningstid inleds den 13 februari 2020, förutsatt att den extra bolagsstämman i Invent Medic beslutar om detta den 4 februari 2020. Prospektet finns tillgängligt på Invent Medics (www.inventmedic.com) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Härutöver kan prospektet nås via Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se). Teaser och anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Investerarträffar
I samband med företrädesemissionen av units kommer representanter från Invent Medic att presentera verksamheten och bolagets framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer:

12 februari 2020 – Malmö – Investerarlunch med Sedermera Fondkommission
Malmö Börshus, Skeppsbron 2, 211 20 Malmö
kl. 11.30-13.00
Anmälan sker via www.sedermera.se

12 februari 2020 – Köpenhamn – Investerarträff med Sedermera Fondkommission
Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, 1172 Köpenhamn
kl. 17.30-19.30
Anmälan sker via www.sedermera.se

13 februari – Göteborg – Investerarlunch med Sedermera Fondkommission
Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, 411 36 Göteborg
kl. 11.30-13.00
Anmälan sker via www.sedermera.se

14 februari – Stockholm – Investerarlunch med Sedermera Fondkommission
At Six Hotel, Brunkebergstorg 6, 111 51 Stockholm
kl. 11.30-13.00
Anmälan sker via www.sedermera.se

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic och agerar även emissionsinstitut i samband med emissionen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta: 
Sedermera Fondkommission 
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10 
E-post: info@sedermera.se

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

 

Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.