Katalysen Ventures aktier handlas nu i Nasdaqs handelsplattform med målsättningen att attrahera fler internationella ägare

STOCKHOLM, Sverige, 1 februari 2024 – Katalysen Ventures AB (publ), (Spotlight Stock Market: KAV), meddelade idag att Bolagets aktier börjar handlas på Nasdaqs INET Nordic-system med anledning av att Spotlight Stock Market byter handelssystem. Att handlas på INET-plattformen kommer att öka möjligheten för internationella investerare att investera i Katalysen.

Katalysen Ventures aktier kommer från och med idag att handlas på Nasdaqs INET Nordic-plattform vilket möjliggör att i stort sett alla banker i Norden och övriga Europa kommer att ha teknisk möjlighet att handla aktierna i Katalysen Ventures. Det kan bidra till en ökad likviditet i aktien och bytet av handelsplattform utökar inte bara räckvidden bland svenska investerare utan underlättar också för Katalysen att attrahera ännu fler internationella investerare.

– Katalysen Ventures erbjuder en unik möjlighet att investera i den nordiska startup-hubben av teknikbolag och därmed få exponering mot Katalysens noggrant utvalda portfölj innehållande 25 startup-bolag, var och en med potential att revolutionera sin bransch. Att vår aktie handlas genom Nasdaqs systemet kommer att underlätta för internationella investerare att investera i vår aktie och det kommer att stärka våra möjligheter att nå vårt mål om en årlig tillväxt i portföljvärdet om 35 procent över en hel konjunkturcykel. Vår attraktionskraft för investerare manifesterades också av vår framgångsrika kapitalanskaffning som nyligen tillkännagavs, säger Peter Almberg, VD på Katalysen Ventures.

Katalysen redan idag har ett starkt stöd från internationella ägare som Hallmann Corporate Group och alex schuetz familienstiftung. Hallmann Corporate Group är en av Österrikes ledande koncerner med internationella investeringar inom fastigheter, finans, teknik, cybersäkerhet och filmproduktion. alex schuetz familienstiftung är en privat stiftelse som främst investerar i fastigheter och private equity. Kombineras Hallmann Corporate Group och alex schuetz familienstiftungs ägande representerar de Katalysens kärninvesterare.

Deutsche Bahn and Sodexo återfinns bland kunder och partners

Katalysen är inriktat på att stödja nordiska startups i tidiga skeden fokuserade på mjukvaruutveckling in B2B-segmentet. Uppmuntrade av stora framsteg både utanför och inom portföljen utgörs den bland annat av InvitePeoples som haft en snabb expansion på den tyska marknaden för eventplattformar med toppkunder som Deutsche Bahn, iReality som förbereder sig för lanseringen av sitt nya drönarbaserade spårningssystem för hästkapplöpning i Sydamerika och Meal Makers som knutit upp stora strategiska partners som Sodexo i kampen mot matsvinn.

Katalysens strukturella fördelar gör det möjligt för företaget att effektivt utnyttja de unika investeringsmöjligheter som möjliggörs av rådande marknadsförhållanden. Detta inbegriper "investeringar i speciella situationer" som kräver uppsättning av ett specialiserat team och en kombination av direkt engagemang och flexibilitet för att realisera sitt värde. Den senaste QuTEM-transaktionen, som genomfördes via VentureTargeter, belyser Katalysens förmåga att utöva dessa unika möjligheter.
 

Bifogade bilder: © Gärde Design 

1. från vänster till höger:

Peter Almberg (CEO), Heiner Weber (Chairman)

2. från vänster till höger:

Tobias Mathiasen, Emil Ahlanzberg, Peter Almberg, Heiner Weber, Anders Dahlgren
 

Disclaimer

Detta dokument kan innehålla framtidsinriktade uttalanden, såsom framtidsutsikter eller förväntningar, som är baserade på ledningens nuvarande åsikter och antaganden och föremål för kända och okända risker och osäkerheter. Faktiska resultat, resultatsiffror eller händelser kan skilja sig väsentligt från de som uttrycks eller antyds i sådana framåtblickande uttalanden. Katalysen Ventures åtar sig ingen skyldighet att uppdatera någon information eller framåtblickande uttalande som finns häri, förutom all information som vi är skyldiga att avslöja enligt lag eller reglerna för Spotlight Stock Market.

För mer information om Katalysen Ventures, vänligen kontakta:

Jonas Rodny, Paues Åberg Communications

Telefon: +46 76 190 90 51

E-post: Jonas.rodny@pauesaberg.se

Om Katalysen Ventures: Katalysen Ventures, etablerat 2016 i Stockholm, är en börsnoterad venture-utvecklare för entreprenörsledda verksamheter. Från våra kontor i Stockholm och Genève stödjer vi aktivt vår portfölj av innovationssatsningar. Som en dynamisk kraft i startup-ekosystemet driver vi visionära idéer till påtaglig framgång. Med en passion för nya möjligheter stärker vi entreprenörer, tillhandahåller strategisk vägledning och praktiskt stöd och främjar tillväxt genom vårt mångsidiga nätverk av medutvecklare och medinvesterare.

Hemsida: www.katalysen.com

Om Klemens Hallmann: Klemens Hallmann är entreprenör, investerare och grundare av HALLMANN Corporate Group som är en av de största österrikiska företagsgrupperna med internationella investeringar i fastigheter, finans, teknik, cybersäkerhet och filmproduktion. Klemens Hallmann är ensam ägare till SÜBA AG, en fastighetsutvecklare med över 40  framgångsrika år bakom sig och en pionjär inom hållbar och energibesparande utveckling av såväl bostads- som kommersiella fastigheter.

Om alex schuetz familienstiftung: alex schuetz familienstiftung är en privat stiftelse som huvudsakligen investerar i fastigheter och private equity. Dess grundare, Alexander Schütz, är en österrikisk entreprenör och ledande PE- och VC-investerare. Han var med och grundade CQ Investment Group 1991, ett kapitalförvaltningsbolag som för närvarande förvaltar cirka 9 miljarder euro och har verksamet i 21 länder.