Baker McKenzie legal rådgivare till ABG Sundal Collier i samband med Clavisters fulltecknade företrädesemission om cirka 170 MSEK

Clavister Holding AB (publ) har genomfört en fulltecknad företrädesemission av units med företrädesrätt om totalt cirka 170 miljoner kronor.

Clavister är en specialiserad svensk cybersäkerhetsleverantör som har skyddat kunder med kritiska tillämpningar i över två decennier. Clavister, som grundades och har huvudkontoret i Örnsköldsvik, är en pionjär inom brandväggsteknik och har sedan starten fortsatt att bygga robusta och flexibla cybersäkerhetslösningar. Genom ett växande ekosystem av partners och återförsäljare har Clavister levererat hundratusentals produkter till kunder i över 100 länder, med ett starkt fokus på kunder inom offentlig sektor samt inom energi-, telekom- och försvarssektorn.

ABG Sundal Collier agerade Sole Global Coordinator och Baker McKenzie agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier med ett kapitalmarknadsteam bestående av Stefan Balazs, Joakim Falkner och Olof Larsson.

Kontakt
Stefan Balazs, partner, Baker McKenzie
Tfn: 0
8-566 177 10
E-post: stefan.balazs@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 500 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och vår verksamhet har sedan 2020 uppnått nettonollutsläpp av växthusgaser. www.bakermckenzie.com