Kiliaro godkänt för notering – första dag för handel är den 17 september 2021

STOCKHOLM, SVERIGE – 16 september 2021: Kiliaro AB:s (”Kiliaro” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget erhållit godkännande avseende notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Kiliaro kan samtidigt meddela att Bolagsverket registrerat Bolagets nyligen genomförda emission och att första dag för handel är på fredag, den 17 september 2021. Bolagets aktier handlas under kortnamnet ”KILI” och ISIN-kod SE0016275333 och teckningsoptioner av serie TO1 handlas under kortnamnet ”KILI TO1” och ISIN-kod SE0016288559. Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är Bolagets Certified Adviser. Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare, Nordic Issuing har agerat emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare i samband med noteringen.

För mer information om emissionen och noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Kiliaro, vänligen kontakta:

Elie Komo, VD, Kiliaro

Telefon: +46 (0)723 333 026

E-post: elie@kiliaro.com

Denna information är sådan som Kiliaro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2021.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 (0) 11 32 30 732

E-post: ca@skmg.se

Om Kiliaro AB

Kiliaro erbjuder en bildgalleriapplikation med banbrytande funktionalitet i form av automatisk delning av foto och video samt chatfunktionalitet, direkt i bildgalleri-appen. Tillsammans med ett konkurrenskraftigt erbjudande med molnlagring med obegränsat utrymme för endast 19 kr/mån samt höga krav på integritet och säkerhet, är Kiliaro här för att ta bildgalleriet för privatpersoner till nästa nivå. Läs mer på www.kiliaro.com.