Kiliaro AB offentliggör utfall i optionsinlösen

Den 26 september 2022 avslutades nyttjandeperioden för Kiliaro AB:s (“Kiliaro” eller “Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Bolagets noteringsemission av units i augusti/september 2021. Inga teckningsoptioner av serie TO 1 har nyttjats.  Bakgrunden bedöms vara att teckningskursen för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 under hela lösenperioden överstigit gällande aktiekurs.

Under perioden från och med den 12 september 2022 till och med den 26 september 2022 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Kiliaro till en kurs om 6,60 SEK per aktie. Inga teckningsoptioner har utnyttjats och därmed är aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget oförändrat.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

Nordic Issuing AB

Telefon: +46 (0) 40-632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

www.nordic-issuing.se

Kiliaro AB 
Elie Komo, VD Kiliaro AB
Tel: +46 72 33 33 026
E-post: elie@kiliaro.com

Certified adviser
Svensk kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 (0)11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Kiliaro är en social fotogalleriapp för privatpersoner som letar efter det smidigaste sättet att lagra och dela minnen. Med Kiliaros sociala plattform får du innovativa funktioner för att dela foton och videos – direkt från ditt bildgalleri till mottagarens galleri där ni sedan kan interagera kring innehållet. Tillsammans med ett obegränsat utrymme och höga krav på integritet och säkerhet, sparas dina dyrbaraste digitala livsminnen utan att du förlorar kontrollen över dem. Kiliaro är noterat på Nasdaq First North Growth Market, med kortnamnet KILI. Läs mer på kiliaro.com