Elie Komo VD på Kiliaro AB, kommenterar kvartalsrapporten för andra kvartalet 2022.

Lyssna på vår VD Elie Komo som kommenterar vår senaste kvartalsrapport.

För vidare information, vänligen kontakta:
Elie Komo, VD Kiliaro AB
Tel: +46 72 33 33 026
E-post: elie@kiliaro.com

Certified adviser
Svensk kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 (0)11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se