Inbjudan till presentation av Nilar International AB Q2 rapport 2022

Nilar International AB bjuder in till digital konferens för presentation av Q2 rapport 2022 måndagen den 29 augusti 2022 klockan 15:00 CEST.

Nilar International AB:s rapport för andra kvartalet 2022 kommer att publiceras måndagen den 29 augusti. Måndag den 29 augusti 2022 klockan 15:00 CEST hålls en digital konferens för investerare och media. Under konferensen kommer Nilar International AB:s vd Erik Oldmark kommentera kvartalsrapporten. För anmälan och frågor inför och under den digitala konferensen, vänligen mejla till marketing@nilar.com.

Presskontakt:
Matilda Ekman Vråmo
+46 72-213 01 28
matilda.ekman.vramo@nilar.com

Om Nilar:
Nilar är en svenskbaserad utvecklare och tillverkare av batterier för stationära energilagringssystem. Energilagringssystem kan användas för att överbrygga obalanser mellan energiproduktion och efterfrågan för att till exempel förbättra utnyttjandet av intermittent elproduktion från förnybara energikällor, såsom solenergi och vindkraft, samt för att stötta det alltmer ansträngda elnätet. Nilars batteriteknik är baserad på nickel-metallhydrid (NiMH) elektrokemi med en vattenbaserad elektrolyt, vilket resulterar i en stark miljö-, säkerhets- och livslängdsprofil. Företaget har sitt huvudkontor i Täby och den energieffektiva produktionsanläggningen är sedan 2012 belägen i Gävle, där företagets forskning och utveckling också äger rum.

Nilar-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn NILAR. FNCA Sweden är Certified Adviser 08-528 00 399. För mer information se www.nilar.com.