KlaraBo och Kuststaden går samman och bildar ett renodlat bostadsfastighetsbolag med över 5 000 lägenheter

KlaraBo Sverige AB (”KlaraBo”) går samman med Kuststaden Projektutveckling AB och KPU Bostadsförvaltning AB (tillsammans ”Kuststaden”) genom ett aktiebyte där aktieägare i Kuststaden erhåller nyemitterade aktier av serie B i KlaraBo. Tillsammans bildas ett renodlat bostadsfastighetsbolag med ett totalt fastighetsvärde om drygt 6 miljarder kronor och över 5 000 lägenheter i förvaltning. Tillträde planeras ske i juni.  Parallellt fortsätter KlaraBo med förberedelserna för den planerade börsnoteringen.

Kuststaden förvärvar och förvaltar hyresrätter i attraktiva lägen på medelstora orter kring regionstäder med stark arbetsmarknad. Kuststaden äger drygt 2 300 lägenheter i sydöstra Sverige inklusive exempelvis Visby, Ronneby och Jönköping. Bolaget bedriver fastighetsförvaltning i egen regi och har en aktiv renoveringsstrategi.  

KlaraBos och Kuststadens fastighetsbestånd kompletterar varandra och gemensamt finns det möjligheter till värdetillväxt genom renoveringspotential av drygt 3 000 lägenheter och en projektportfölj om drygt 1 000 lägenheter. KlaraBos och Kuststadens kombinerade fastighetsvärde kommer att uppgå till över 6 miljarder kronor med över 5 000 lägenheter i förvaltning.

”Vi är mycket glada över samgåendet med Kuststaden och välkomnar alla nya aktieägare till KlaraBo. Vi har som ambition att bli ett av de största noterade bostadsfastighetsbolagen i Sverige. Genom samgåendet med Kuststaden fördubblar vi nästan KlaraBos fastighetsbestånd med fortsatt fokus på renoveringar och nyproduktion. Samgåendet skapar också skalfördelar ”, säger Andreas Morfiadakis, VD på KlaraBo.

”Kuststaden och KlaraBo passar väldigt bra ihop, både fastighetsbestånden och bolagens övergripande strategi rörande geografiskt fokus och fastighetsförvaltning liknar varandra. Vi är övertygade att bolagen kommer att skapa ytterligare värden tillsammans och ser fram emot den fortsatta resan”, säger Magnus Johansson, VD på Kuststaden.

ABG Sundal Collier och Advokatfirman Lindahl har varit finansiell respektive legal rådgivare till KlaraBo i samband med affären.

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
andreas.morfiadakis@klarabo.se
+46 76 133 16 61

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare.