Klövern emitterar gröna obligationer för 2,0 miljarder kronor

Fastighetsbolaget Klövern har emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 2 000 miljoner kronor i bolagets nyligen etablerade MTN-program. Obligationerna har en löptid om 3,5 år och en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 325 baspunkter och slutligt förfall 16 april 2024 Obligationer kommer noteras på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer. Det framgår av ett pressmeddelande.

Klövern offentliggör vidare resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet till innehavarna av Klöverns utestående seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, förfall 2 november 2020 och med utestående volym om 1 500 miljoner kronor. Innehavare av obligationer har i samband med återköpserbjudandet accepterat återköp av obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om 1 088 miljoner kronor.

Klövern kommer att fullfölja återköpserbjudandet och godkänner samtliga återköpsinstruktioner av obligationer för köp. Priset för obligationerna i återköpserbjudandet är 100,20 procent av nominellt belopp. Klövern kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag upp till, och inklusive, likviddagen. Likvid för återköpserbjudandet förväntas redovisas den 16 oktober 2020.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire