Korrigering av meddelande om stabiliseringsåtgärder i OssDsign AB (publ) under perioden 10 – 14 juni 2019

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

I det pressmeddelande om stabiliseringsåtgärder under perioden 10 – 14 juni 2019 som publicerades den 14 juni rapporterades felaktiga stabiliseringstransaktioner för den 14 juni. OssDsign AB (publ) (”OssDsign” eller ”Bolaget”) meddelar korrekt stabiliseringsinformation för perioden nedan.

Stabiliseringsinformation

Emittent: OssDsign AB (publ)

Instrument: Aktier (ISIN SE0012570448)

Erbjudandestorlek: 6 325 000 aktier varav stabilisering utgör högst 825 000 aktier

Erbjudandepris: 27,50 SEK per aktie

Ticker: OSSD

Stabiliseringsansvarig: Erik Penser Bank AB (publ)

Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under perioden 10 – 14 juni 2019. Samtliga transaktioner under stabiliseringsperioden har genomförts på Nasdaq First North.

Stabiliseringstransaktioner

Datum Antal Snittkurs Lägsta Högsta Handelsplats
2019-06-10 18 600 23,9376 23,600 24,000 Nasdaq First North
2019-06-11 16 374 22,8815 22,600 23,400 Nasdaq First North
2019-06-12 0 0,000 0,000 0,000 Nasdaq First North
2019-06-13 1 452 22,800 22,800 22,800 Nasdaq First North
2019-06-14 11 150 23,1112 23,000 23,200 Nasdaq First North

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lundqvist, CEO, OssDsign AB

Tel: +46 73 206 98 08, email: al@ossdsign.com 

Om OssDsign

OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Denna information är sådan information som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2019 kl. 12:00 CET.