Korrigering: Azelio inleder samarbete i Oman

Korrigeringen avser tidigare felaktig hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning.

Azelio och det omanska företaget Al Mashani har tecknat ett Memorandum of Understanding (MoU) om att etablera ett mindre projekt i Oman. Syftet med installationen är att demonstrera Azelios system i en verklig kommersiell miljö samt att starta ett bredare införande av Azelios teknologi i landet i samarbete med Al Mashani för en sammanlagd projektpipeline motsvarande totalt ca 25 MW mellan 2021 och 2024. Kapaciteten fördelar sig tidsmässigt enligt följande: 50 kW under 2021, 5 MW under 2022, 7 MW under 2023 och 13 MW under 2024.

Det inledande projektet är ett system om 50 kW med 13 timmars lagring, som avses tas i drift under 2021 i Oman. En preliminär slutanvändare har identifierats för projektet som också har lämnat intresseanmälan (Expression of Interest, EoI) om att utvärdera Azelios lösning i för sin gruvverksamhet. Azelios lager ska ta vara på överskottsenergin som ett fält solpaneler producerar under dagens ljusaste timmar. Systemet kommer i praktiken att laddas utan kostnad för att sedan producera elektricitet nattetid för solpanelanläggningens egen förbrukning.

De finansiella villkoren för detta och efterföljande projekt kommer att fastställas baserat på utfallet i det första projektet. Azelio kommer att få vissa intäkter från det initiala projektet, men det är främst av strategisk betydelse.

Oman har som mål att förnybar energi ska svara för 30 procent av landets elförsörjning år 2030, varav solenergi väntas utgöra en stor andel. Dessutom byter stora industriföretag i den privata sektorn från konventionella till förnybara energikällor för vilka flera IPP-kontrakt (Independent Power Producer contracts) nyligen tilldelats.

Det är i detta sammanhang som Al Mashani är intresserad av att införa Azelios teknologi både inom och utanför elnätet. Båda parter avser genom samarbetet att erbjuda en tillförlitlig lösning för att bredda användandet av solenergi bortom dagens soltimmar, vilket är avgörande för att industriella kunder till fullo ska införa förnybara teknologier.

“Azelio har en viktig roll att spela för att bredda användningen av förnybara energislag runt om i världen, och framförallt i solbältet. Vi ser stor potential för vår lösning i industriella miljöer, vilket är något som detta initiala projekt och den bredare implementeringen visar”, säger Azelios VD Jonas Eklind.

“Att bredda användningen av solenergi bortom soltimmarna är avgörande för att påtagligt kunna utöka användningen av förnybar energi i Oman och dess grannländer. Vi ser fram emot samarbetet med Azelio,” säger Al Mashanis VD Said Al-Mashani.
   

För ytterligare information, vänligen kontakta 
Jonas Eklind – CEO  Ralf Wiesenberg – VP Business Development    
Email: jonas.eklind@azelio.com Email: ralf.wiesenberg@azelio.com
Tel: +46 709 40 35 80 Tel: +34 699 30 86 36

   
Om Azelio
Azelio är ett publikt svenskt bolag, specialiserade på Stirling-baserade energilösningar med termisk energilagring för produktion av hållbar el vid behov. Teknologin är revolutionerande för sin flexibilitet att verka i system med andra förnybara lösningar och för sin unika förmåga att lagra energin under lång tid för produktion av hållbar el under 13 timmar vid nominell effekt, till en låg kostnad. Bolaget har över 100 anställda med huvudkontor i Göteborg och produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt internationella kontor i Kina, Spanien och Marocko. Sedan starten 2008 har bolaget investerat över en miljard kronor i teknisk utveckling av Stirlingmotorn och energilagret. I juni 2018 bytte företaget namn från Cleanergy till Azelio och i december 2018 noterades bolaget på Nasdaq Stockholm First North.
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser.