Lipum anställer forskare

Nyhet: Umeå, 2 februari 2022. Lipum (publ) förstärker det prekliniska utvecklingsarbetet kring läkemedelskandidaten SOL-116 och anställer Dr. Fredrik Seijsing.

Lipums utvecklingsarbete är i ett intensivt skede och en inledande klinisk fas 1-studie förbereds. Prekliniska studier har tidigare visat lovande resultat för behandling av reumatism, men antikroppen SOL-116 bedöms även ha potential vid behandling av flera olika kroniska inflammatoriska sjukdomar.

Dr. Seijsing har doktorsexamen i molekylär biovetenskap från Wenner-Grens institut vid Stockholms universitet och civilingenjörsexamen i medicinsk bioteknik från Umeå universitet. Han har även industrierfarenhet som processingenjör hos Cobra Biologics.

”Lipums arbete inför första kliniska studien fortgår som planerat och i linje med vår strategi stärker vi nu vårt team för att kartlägga fler möjliga indikationer för SOL-116 parallellt med det kliniska programmet” säger VD Einar Pontén.

För ytterligare information kontakta:
Einar Pontén, VD
E-post:    einar.ponten@lipum.se
Mobil:     +46 70 578 34 95
Web:       www.lipum.se

Om Lipum
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU. Bolagets aktie (LIPUM) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.