Geely ger TopRight en första order på SMART Glas[®]

Smart-techbolaget TopRight Nordic har fått uppdraget att leverera SMART Glas® till nyetableringen av Uni3 by Geely, det nya innovationscenter som byggs av Geely på Lindholmen i Göteborg. Ordervärdet är inledningsvis ca 500 tkr, en strategiskt viktig affär för TopRight då fler innovativa lösningar diskuteras.

Geely väljer att inleda ett samarbete med TopRight och beställer SMART Glas® till Uni3 by Geelys storsatsning som görs på Lindholmen i Göteborg. Här bygger Geely ett ”home for innovators” – ett campus som erbjuder de skarpaste kreativa och innovativa hjärnorna att samlas under ett tak, i en miljö som ska stimulera banbrytande utveckling.

I första etappen så kommer glaspartier att förses med den innovativa tekniken SMART Glas® från TopRight. Det innebär att man med endast en knapptryckning, enkelt väljer mellan transparent öppenhet eller att glaset frostas och skapar ett avskärmat utrymme.

”En affär som vi målmedvetet arbetat för och där nu Geely ser oss som en partner för att utveckla sitt innovationscenter vidare. Det här samarbetet visar vår förmåga och unika kompetens att leverera mot en krävande och internationell kund som Geely. Vi är stolta över det förtroendet”, säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

TopRight har fått uppdraget att ansvara för installationen av SMART Glas® där BRA Bygg AB är byggentreprenör och vår beställare. Installationen påbörjas under Q1 2022. Ordervärdet för TopRight Nordic är ca 500 tkr och diskussion pågår kring ytterligare intressanta lösningar.

TopSolutions – en del av TopRight Nordic
Showrooms, kundsensorer och interaktiva skyltfönster. Genom smart användande av ny teknik skapar vi kundanpassade upplevelselösningar med inriktning mot varumärkesexponering och företagsprofilering.

Med dagens moderna teknik och våra kompetenta projektteam så finns det oändliga möjligheter att åstadkomma unika, spektakulära, innovativa och affärsmässiga kundupplevelser. I butiker, utställningshallar, shoppingcentrum, på mässor eller där just ditt företag vill möta kunden. Vi tar ett helhetsgrepp om projekt och kan utforma en plats där allt integreras och skapar en effektfull upplevelse i gränslandet mellan den fysiska och digitala världen. Våra samarbeten kännetecknas av projektorienterade uppdrag med individuell kundanpassning.

Läs mer på www.toprightnordic.com

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic
TopRight är en bolagskoncern – en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion.

Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta  ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl

Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.

Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig – för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6                              
115 26 Stockholm                                                               
+46 (0) 8-530 300 50
www.toprightnordic.com                                        

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda
+46 (0) 8-530 300 50
www.toprightnordic.com

Fler artiklar om TopRight Nordic AB