Lotta Edholm avgår som styrelsemedlem i Tellusgruppen AB

Lotta Edholm har i dag av statsminister Ulf Kristersson (M) utsetts till ny skolminister i Sveriges regering. Lotta Edholm tillträdde som styrelseledamot i Tellusgruppen AB i mars 2021 och kommer i och med sin ministerutnämning frånträda sin styrelseplats i friskolekoncernen.

Lotta Edholm har en bakgrund inom Liberalerna och är bland annat tidigare skolborgarråd i Stockholms stad och har varit styrelseledamot i Tellusgruppens styrelse under cirka 1,5 år.

– Lotta Edholm har en stor kunskap om och ett stort engagemang för skolfrågor, säger Bijan Fahimi vd för Tellusgruppen. Vi är därför glada att hon har ingått i vår styrelse. Nu när hon är ny skolminister önskar vi henne all lycka till i sitt nya uppdrag.

Lotta Edholm kommer, förutom att avgå som styrelsemedlem i Tellusgruppen, även sälja sitt aktieinnehav om 12 500 aktier i bolaget.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Om Tellusgruppen AB (publ)

Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbild­ning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 25 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och läxhjälp.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grunda­des år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag som erbjuder högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.