Lotta Edholm avgår som styrelsemedlem i Tellusgruppen AB

Lotta Edholm har i dag av statsminister Ulf Kristersson (M) utsetts till ny skolminister...