Marknadsmeddelande 273/18 – Comintelli AB noteras på Spotlight Stock Market den 19 november 2018

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Comintelli AB:s aktie är den 19 november 2018. Kortnamnet för aktien är COMINT.

Bolagets aktiekapital är per dags dato: 584 100 SEK fördelade på 6 490 000 aktier. 

Information om aktien:
Kortnamn: COMINT
Aktienamn: Comintelli
ISIN-kod: SE0011751569
Orderboks-ID: 4QSL
CFI: ESVUFR
FISN: COMINTELL/SH
Organisationsnummer: 556593-4907
LEI: 549300DTGM37TGMQIX05
Kvotvärde: 0,09 SEK
Första dag för handel: 19 november 2018
Antal aktier: 6 490 000
Maximalt antal noterade aktier
efter registrering vid Bolagsverket: 7 490 000
Marketsegment: SPSE
MIC Code: XSAT
Ticksize/likviditetsband: 2 (Shares and depositary receipts)

Stockholm den 14 november, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com