Marknadsmeddelande 290/18 – Information om företrädesemission i Scandinavian Real Heart AB

Den 27 november 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (HEART) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 28 november 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls tre (3) teckningsrätter. Innehav av tio (10) teckningsrätter, berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 15,00 SEK (3:10 á 15,00 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 3 december 2018 till och med den 13 december 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 3 december 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 3 december 2018 till och med den 17 december 2018.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: HEART TR
ISIN-kod: SE0011985712
Orderbok-ID: 4RVL
CFI: RSSXXR
FISN: REALHEART/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 3 december 2018
Sista handelsdag: 13 december 2018
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: HEART BTA
ISIN-kod: SE0011985720
Orderbok-ID: 4RVK
CFI: ESNUFR
FISN: REALHEART/SH
Handelsperiod: 3 december 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 27 november 2018.

Stockholm den 26 november, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com