Marknadsmeddelande 98/18 – Information om företrädesemission i Tourn International AB

Den 25 april 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (TOURN) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 26 april 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 13,50 sek per aktie (1:10 á 13,50 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 3 maj 2018 till och med den 16 maj 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 3 maj 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 3 maj 2018 till och med den 18 maj 2018.

Information om teckningsrätten: 
Kortnamn: TOURN TR
ISIN-kod: SE0011167758  
Orderbok-ID: 4B14
CFI: RSSXXR
FISN: TOURNINTER/SUBS RTS NL PD 
Första handelsdag: 3 maj 2018
Sista handelsdag: 16 maj 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: TOURN BTA
ISIN-kod: SE0011167766  
Orderbok-ID: 4B13
CFI: ESNUFR
FISN: TOURNINTER/SH
Handelsperiod: 3 maj 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 25 april 2018.

Stockholm den 20 april, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se