Medlemmar i OssDsigns styrelse, VD och ledningsgrupp köper aktier för 889 KSEK

Medlemmar I styrelse, VD och ledning för OssDsign AB (publ) har köpt 58 800 aktier i bolaget för totalt 889 KSEK.

Den 11 november förvärvade VD Morten Henneveld 17 500 aktier i bolaget till kursen 14,93 kr/aktie. Totala innehavet efter förvärvet uppgår till 17 500 aktier.

Vidare har medlemmar i OssDsign’s styrelse genomfört följande förvärv:
Den 12 november förvärvade styrelseordförande Simon Cartmell 17 500 aktier i bolaget till kursen 15,20 kr/aktie. Totala innehavet efter förvärvet uppgår till 45 000 aktier.

Den 11 november förvärvade styrelseledamot Anders Qvarnström 12 000 aktier i bolaget till kursen 15,09 kr/aktie. Totala innehavet efter förvärvet uppgår till 23 000 aktier.

Ytterligare totalt 11 800 aktier har förvärvats av övriga medlemmar i OssDsigns ledningsgrupp under perioden 11-12 november till en genomsnittlig kurs på 15,28 kr/aktie.

 

För ytterligare information:

Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90
Epost: morten.henneveld@ossdsign.com

Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB är OssDsign’s Certified Adviser.
Kontaktinformation: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, Sweden, Tel: +46 (0)8-463 80 00, epost: certifiedadviser@penser.se.

Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.