Medlemmar i OssDsigns styrelse, VD och ledningsgrupp köper aktier för 889 KSEK

Medlemmar I styrelse, VD och ledning för OssDsign AB (publ) har köpt 58 800...