Mer från Bolaget Månadsbrev december 2018

God Fortsättning på det nya året!
Under december har vi undertecknat ett distributörsavtal med AMI Technologies i Israel samt genomfört en företrädesemission.

Vi undertecknade ett distributörsavtal med AMI Technologies Ltd. som är en ledande distributör av medicintekniska produkter i Israel. Företaget grundades 1986, och har arbetat med medicintekniska produkter i mer än 30 år. AMI Technologies portfölj omfattar produkter inom intensiv vård & anestesi, hjärt-och klaffkirurgi, neuroradiologisk och interventionskardiologi. De representerar ett antal välkända internationella varumärken, bl.a. BARD och Stryker, på den lokala marknaden.

QuickCools nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare avslutades strax före jul. Emissionen tecknades till 67 procent. Bolaget tillfördes därigenom en emissionslikvid om cirka 4,3 Mkr (varav 2,2 Mkr tillförs genom kvittning) före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till ca 0,3 Mkr. Vi uppskattar ert fortsatta stöd och förtroende.

Det är svårt att sammanfatta det gångna året i några meningar. Det var ett aktivt och händelserikt år. Leverantörs- och komponentproblem har skapat försening av lansering av QuickCool® SYSTEM.
Det finns några händelser som är värda att uppmärksamma. Under året har vi bland annat förstärkt vår patentportfölj ytterligare, vårt QMS nycertifierades enligt ISO 13485:2016, vi ingick ett finansieringsavtal med EHGO i somras, orderlade 0-serien, samt undertecknade distributörsavtal i Storbritannien, Irland, Portugal, Spanien, Estland, Lettland, Litauen, och Israel.

Vi ser fram emot att lansera QuickCool® SYSTEM under 2019. Potentialen för QuickCool® SYSTEM bekräftas av det intresse vi möter hos blivande disributörer. Värt att återupprepa är potentialen för den globala Targeted Temperature Management (TTM) marknaden som beräknades uppgå till cirka USD 2,4 Miljarder 2017, men som beräknas öka till USD 2,72 miljarder år 2022 och USD 4,6 miljarder under 2025. Spännande!

Läs gärna mer på följande länk: http://www.introduce.se/foretag/quickcool/Equity-research/2018/10/quickcool—to-build-a-commercial-organization/

Följ oss gärna på LinkedIn. Eller ta del av ytterligare information som finns på vår hemsida: http://www.quickcool.se/

God fortsättning på det nya året och med vänliga hälsningar,
Fredrik

Fredrik Radencrantz
CEO

QuickCool AB 
Ideon Science Park
Beta 6, Scheelevägen 17 – SE-223 70 Lund – Sweden
E-mail: fredrik.radencrantz@quickcool.se Web: www.quickcool.se
Mobile +46 (0)73 834 1188

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information vänligen se www.quickcool.se