Minestos VD kommenterar pågående emission och kommersiell agenda framåt

Minestos vd Martin Edlund ger idag en skriftlig kommentar till den pågående företrädesemissionen. I tillägg medverkar Martin Edlund i ett avsnitt av Aktiepodden av Aktiespararna, där han berättar om bolaget och svarar på frågor om företrädesemissionen.

VD-kommentar:

Vi genomför nu en företrädesemission för att stärka Minesto utvecklingsagenda. Teckningsperioden pågår och avslutas den 2 april. Fullständig information finns i prospekt på vår hemsida.

Emissionen är garanterad till ca 83%, vilket ger oss förutsättningar att fokusera på affärsutveckling och att säkra förmåga för leverans av både kraftverk  och siteprojekt .

Vi på Minesto har ett intensivt år bakom oss som i februari resulterat i att vi når en avgörande strategisk milstolpe i form av framgångsrik installation och inkoppling av vårt stora kraftverk, Dragon 12, till elnätet på Färöarna.

Energibranschen och exploatering av nya naturresurser innebär långa ledtider och behov av stora tidiga marknadsinvesteringar. Minesto äger en världsunik och fungerande teknik som öppnar upp en helt outnyttjad naturresurs i form av världshavens havsströmmar. Det skapar enorma möjligheter, men ställer också höga krav på vår teknik och på oss som organisation då instegsaffärer av nödvändighet blir kapitalintensiva projekt på 100-tals miljoner kronor.

Att vi nu realiserat och fortsätter demonstrera tekniken i ”megawattskala” medger utbyggnad av hela produktionsparker, vilket är något som våra kommersiella partners på olika håll i världen sett fram emot. Härtill är vår förmåga att tekniskt, operativt och affärsmässigt etablera nya anläggningsprojekt på plats. Vi har bättre förutsättningar än någonsin att nå vår självklara målsättning att säkra de första större affärerna och att ta Minesto in i en tillväxtfas tillsammans med industriella partners och investerare i storskaliga förnybara energiprojekt.

Vi kommer att fortsätta bredda och fördjupa samarbeten med befintliga och tillkommande partners. Vi bygger redan investeringscase för produktionsparker tillsammans med lokala aktörer på ett tiotal ställen i världen, och ytterligare möjligheter därutöver är också identifierade. Vi genomgår tekniska och kommersiella due-diligenceprocesser via elbolag, projektutvecklare och nya potentiella industripartners och vi bjuds numera med självklarhet in i finrummen där den globala energiomställningen planläggs och drivs på. Och det är nu det händer.

Vi har således en fantastisk möjlighet att omsätta en kapitalinjektion i industriella och kommersiella värden för bolaget. Förväntningarna på oss från ägare och andra intressenter att nå ett kommersiellt genombrott är med rätta höga och det är upp till oss som bolag att leva upp till det.

/Martin Edlund

Vd, Minesto

Intervju med Martin Edlund i dagens avsnitt av ”Aktiepodden” av Aktiespararna:

Lyssna direkt via bifogad fil. 

Spotify-länk till hela avsnitt av Aktiepodden, där intervjun med Martin Edlund startar efter 27.38:

172. Därför rasar kredithanteraren – igen och igen – Aktiepodden | Podcast on Spotify

Länk till artikel om Minesto på aktiespararna.se:

Innovativ aktör inom framtidens energiproduktion | Aktiespararna

Länk till Prospekt, Minesto Företrädesemission 2024:

Minesto | Företrädesemission 2024

Användning av emissionslikvid, Företrädesemission 2024:

Den initiala nettolikviden från Företrädesemissionen, vid fullteckning om cirka 101,5 MSEK, avses att disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

• Driftsättning av kraftverket D12: säkra och verifiera produktionsdata från det driftsatta D12-kraftverket för att möjliggöra försäljning och projektinvesteringar. Den första D12-kraftverket har levererats till Färöarna och togs i drift i februari 2024 – cirka 20 procent.

• Projektfinansiering och försäljningsstrategi: genomförande och utveckling av projektfinansiering och försäljning, inklusive identifiering och verifiering av nya potentiella produktionssiter – cirka 20 procent.

• Produkt- och produktionsutveckling: säkerställa leveransförmåga till kund med fokus på produktanpassning, servicetillgång, inklusive utveckling av installations- och underhållsprocesser – cirka 50 procent.

• Finansiell positionering för EU-samfinansiering: finansiering av kundordrar och skapande av förutsättningar för storskalig bidragsfinansiering från EU och andra offentliga investerare globalt – cirka 10 procent. Nettolikviden från de vidhängande teckningsoptionerna i Företrädesemissionen avses att disponeras enligt ovan

För mer information, vänligen kontakta

Cecilia Sernhage, Kommunikationschef
+46 735 23 71 58
ir@minesto.com

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 45 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Färöarna, Wales och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Corespring New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via minesto.com/media

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor