MTI Investment – Biljett till östafrikansk tillväxtresa – Mangold Insight Analys

Mangold tar upp bevakning på investmentbolaget MTI Investment med rekommendationen Köp och en riktkurs om 17,20 kronor per aktie på 12 månaders sikt. MTI har fyra portföljbolag inom olika branscher i Tanzania. Landet förknippas med hög ekonomisk tillväxt och en ökande befolkning där de demografiska förutsättningarna är gynnsamma. Vi förväntar oss att MTI kan ta del av landets utveckling och att efterfrågan på respektive portföljbolag ökar tack vare bolagens positionering inom hållbarhet, hälsa och social utveckling.

MTIs portföljbolag utvecklades starkt under 2021. Vi bedömer att samtliga bolag kan expandera och uppnå högre tillväxt under 2022 vilket drivs av gynnsam makroekonomisk och politisk utveckling på underliggande marknader. Det i sin tur väntas påskyndas tack vare den emissionslikvid MTI erhöll i samband med börsnotering. 

Mangold har genomfört en Sum-of-the-Parts-värdering där respektive portföljbolags motiverade värde har summerats. MTI handlas till en rabatt om 70 procent jämfört med sitt substansvärde om cirka 92 miljoner kronor. För aktieägare finns därmed goda chanser för uppsida i aktien givet att tillväxten hos portföljbolagen förblir hög. MTI är unikt på den svenska börsen tack vare sin exponering mot onoterade innehav i Tanzania, och bör därför betraktas som en möjlighet till diversifiering.