Nowo-koncernen signerar avsiktsförklaring med Quartiers Properties för utveckling av gemensamma fastighetsfonder

NGM-listade Nowonomics-koncernen (Ticker: Nowo) är glada att meddela att en avsiktsförklaring har undertecknats med Quartiers Properties AB. Denna avsiktsförklaring syftar till att gemensamt skapa förutsättningar för att erbjuda fastighetsfonder med fokus på den nordiska och europeiska fastighetsmarknaden. 

Nowo erbjuder idag sin växande medlemsbas på drygt 155 000 medlemmar, en helhetslösning kring sparande till pension. Koncernen består av Nowo som erbjuder privat sparande, Nowo Pension AB som erbjuder försäkringsrådgivning samt QQM Fund Management AB som i dagsläget förvaltar Nowo Global Fund samt Equity Hedge Fund. 

Avsiktsförklaringen mellan Nowo-koncernen och Quartiers Properties representerar en gemensam vision om att skapa kvalitativa fastighetsfonder som ger Nowos sparare attraktiva investeringsalternativ på fastighetsmarknaden. Detta samarbete lägger grunden till ett mer diversifierat placeringsuniversum för Nowos sparare, något som stärker Nowokoncernens övergripande erbjudande om att erbjuda kvalitativa och konkurrenskraftiga placeringsalternativ till sina medlemmar. 

“Avsiktsförklaringen är ett viktigt steg på vägen mot att kunna erbjuda diversifierade och kvalitativa placeringsmöjligheter till Nowos medlemmar. Vi ser fram emot att tillsammans med Quartiers Properties, skapa produkter som innebär bra lösningar för våra medlemmar men också stort värde för våra aktieägare.”, säger Amelie Söderberg, Koncern-vd på Nowonomics AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amelie Söderberg, VD Nowo-koncernen, 072 250 54 62, amelie@nowo.se

Om Nowokoncernen
Nowokoncernen består av moderbolaget Nowonomics AB som tillhandahåller en sparapp till 155 000 medlemmar, Nowo Pension AB som har tillstånd av Finansinspektionen att erbjuda försäkringsdistribution samt QQM Fund Management AB som förvaltar Nowo Global Fund samt Equity Hedge Fund.

Denna information är sådan information som Nowonomics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2023 kl. 11:30.