Ny vetenskaplig publikation bekräftar benformation med OssDsign Cranial PSI-implantat

OssDsign AB (publ) (“OssDsign” eller ”bolaget”) meddelar idag att en oberoende grupp forskare från Akademiska sjukhuset i Uppsala har publicerat en vetenskaplig artikel i Journal of Neurosurgery som analyserar benformation i patienter som fått implantatet OssDsign Cranial PSI inopererat. Vävnadsprover från fyra studerade patienter påvisar vaskulariserat ben som integrerar implantaten med kroppens omgivande benvävnad. Studien bekräftar de positiva resultat som publicerats i tidigare vetenskapliga studier och belyser fördelarna med OssDsigns patientspecifika biokeramiska implantat.

Patienter som genomgår kranioplastik – ett kirurgiskt ingrepp för att reparera en skada på skallbenet – drabbas ofta av komplikationer. Den vetenskapliga litteraturen visar att mellan 10 och 30 procent av de patienter drabbas av komplikationer som leder till att implanten måste tas ut. Dessutom är risken att utveckla post-operativa infektioner hög. Innovativa implantat, som OssDsign Cranial PSI, kan reducera risken för komplikationer genom förbättrad benintegration och därmed minska risken för bortstötning.  

Forskarna från Akademiska sjukhuset i Uppsala observerade att det bildats ben och blodkärl i implantaten hos alla fyra studerade patienter. Benformationen var lika god i implantatens mitt som i delarna närmast angränsande benvävnad. Hos en av patienterna opererades hela implantatet bort på grund av en tumör, men i de övriga tre fallen sitter implantaten kvar utan tecken på komplikationer efter 33, 36 respektive 50 månader.   

Forskarnas slutsats är att OssDsigns implantat leder till tidig och bibehållen benformation vilket bedöms kunna innebära fördelar för de patienter som behöver reparera skallbensdefekter.

“Det är väldigt uppmuntrande att ta del av patientfallen från dessa oberoende kliniska forskare. Återigen bekräftas att OssDsigns implantat integreras väl med omgivande strukturer genom nybildning av ben och blodkärl. Implantatens förmåga att stimulera återväxt av ben är troligtvis en bidragande faktor till den låga komplikationsgrad som noterades i våra nyligen presenterade kliniska utfallsdata från fler än 1 000 kranioplastiska ingrepp” säger Morten Henneveld, vd på OssDsign.

Läs hela artikeln i Journal of Neurosurgery här.

För mer information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, vd, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Om OssDsign
OssDsigns vision är att skapa regenerativa lösningar, som så naturligt som möjligt återställer och botar patienter med kranie- och ryggradsdefekter. OssDsigns drivkraft är att ge patienter livet de förtjänar tillbaka, genom att i samarbete med kirurger integrera biomaterial och klinisk design för att skapa produkter som ger bättre läkningsförmåga. Med huvudkontor i Sverige förser OssDsign sjukhus över hela världen med implantat för kraniell rekonstruktion och andra applikationer inom ortopedisk kirurgi.