Nytt datum för den extra bolagsstämman i Bioservo Technologies AB (publ)

Den extra bolagsstämman i bolaget som tidigare aviserats till tisdagen den 2 oktober 2018 flyttas och kommer istället att äga rum tisdagen den 9 oktober 2018. Ny kallelse till den extra bolagsstämman kommer att publiceras inom kort.