Odinwell utser Susanne Olauson till ny VD

Styrelsen för Odinwell AB (”Odinwell”) har idag utsett Susanne Olauson till ny verkställande direktör för bolaget. Susanne Olauson tillträder omedelbart rollen. Olauson har omfattande erfarenhet från läkemedels- och medtech-industrin, med fokus på försäljning och produktutveckling. Eftersom Susanne Olauson har varit styrelseordförande för bolaget, har styrelsen beslutat att utse Cecilia Jinert Johansson till tillförordnad styrelseordförande fram till årsstämman 2022, medan Olauson blir ordinarie ledamot.

Susanne Olauson har verkat inom läkemedelsindustrin, MedTech och Life Science med fokus på försäljning och produktutveckling i mer än 20 år. Hon har tidigare varit bl.a. Senior VP Commercial Operations för Redsense Medical AB och European product manager för Mundipharma International Ltd.

Odinwell har tagit viktiga utvecklingskliv under 2021 och det känns fantastiskt för mig att ta vid som VD och föra Odinwell in i nästa fas. Jag kommer fokusera på att hålla tempot i produktutvecklingen och att bygga marknadsacceptans för vår produkt.  I takt med att vi kommer längre i våra utvecklingsplaner behöver vi förstärka vår organisation inom olika områden. Det är nu viktigt för oss att vidga vårt nätverk samt etablera samarbeten för att transformera sårvården och driva den framåt”, kommenterar Susanne Olauson, VD för Odinwell.  

Vi i styrelsen är övertygade om att Susanne Olauson är den rätta personen att ta Odinwell till nästa fas. Hon har en gedigen meritlista och ett starkt driv som kommer bygga bolaget för framtiden.”, kommenterar Cecilia Jinert Johansson, tillförordnad styrelseordförande för Odinwell.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanne Olauson, VD Odinwell AB

Telefon: +46 (0) 732-309 708
E-post: 
susanne.olauson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com

Denna information är sådan information som Odinwell AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 17:30 den 3 mars 2022.

Om Odinwell

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.