Offentliggörande av prospekt inför Initiator Pharma A/S företrädesemission

Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Finanstilsynet godkänt Bolagets prospekt inför kommande företrädesemission och att Bolaget idag offentliggör prospektet på Bolagets hemsida. Prospektet hittas genom följande länk https://initiatorpharma.com/investors/Preferential-Rights-Issue-2021/. Teckningstiden i företrädesemissionen pågår mellan den 12 juli 2021 och den 26 juli 2021. Teaser och anmälningssedlar kommer att offentliggöras i samband med att teckningstiden inleds.

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD

Telefon: +45 6126 0035

E-post: ceo@initiatorpharma.com

Informationen har lämnats under ovannämnda kontaktpersons ansvar för offentliggörande den 8 juli 2021 kl. 15:30 (CET).

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett life science-bolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com.

Om erektil dysfunktion

ED är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner fram till 2025 med anledning av en åldrande befolkning och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest, relationsproblem (1, 2, 3).

  1. Shabsigh R, et al. (1998) Increased incidence of depressive symptoms in men with erectile dysfunction. Urology52(5):848–852.
  2. Mccabe MP, Althof SE (2014) A systematic review of the psychosocial outcomes associated with erectile dysfunction: Does the impact of erectile dysfunction extend beyond a man’s inability to have sex? J Sex Med11(2):347–363.
  3. Nguyen HMT, Gabrielson AT, Hellstrom WJG (2017) Erectile Dysfunction in Young Men—A Review of the Prevalence and Risk Factors. Sex Med Rev5(4):508–520.