Sista dag för handel med BTA i Initiator Pharma A/S

PRESSMEDDELANDE    

13 augusti 2021

I juli 2021 genomförde Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma”) en företrädesemission där även allmänheten inbjöds att teckna aktier. Genom företrädesemissionen emitterades totalt 7 958 628 aktier. Företrädesemissionen har nu registrerats på Erhvervsstyrelsen och sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 18 augusti 2021. Stoppdag kommer att vara den 20 augusti 2021.

Totalt har 7 958 628 nyemitterade aktier registrerats på Erhvervsstyrelsen. Dessa beräknas distribueras till VP-konto/depå den 24 augusti 2021 för aktieägare som tecknat med företrädesrätt och snarast möjligt för tecknare utan företrädesrätt. Efter registreringen uppgår antalet aktier i Initiator Pharma till 43 772 462 och aktiekapitalet att uppgå till 4 596 108,51 DKK.

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefonnummer: +45 6126 0035

E-post: ceo@initiatorpharma.com

Informationen har lämnats under ovannämnda kontaktpersons ansvar för offentliggörande den 13 augusti 2021 kl. 17:00 (CET).

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma A/S är ett danskt life science-företag i klinisk fas som utvecklar innovativa läkemedel för stora icke-tillgodosedda medicinska behov som rör de centrala och perifera nervsystemen. Initiator Pharmas pipeline består av tre kliniska program: läkemedelskandidaterna IP2018 och IPED2015 för behandling av erektil dysfunktion med psykogena respektive organiska orsaker och den läkemedelskandidaten IPTN2021 som utvecklats för den allvarliga neuropatiskt smärtsjukdomen trigeminusneuralgi. Initiator Pharma är noterat på Spotlight Stockmarket (ticker: INIT).

Om erektil dysfunktion

ED är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner fram till 2025 med anledning av en åldrande befolkning och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest, relationsproblem (1, 2, 3).

  1. Shabsigh R, et al. (1998) Increased incidence of depressive symptoms in men with erectile dysfunction. Urology52(5):848–852.
  2. Mccabe MP, Althof SE (2014) A systematic review of the psychosocial outcomes associated with erectile dysfunction: Does the impact of erectile dysfunction extend beyond a man’s inability to have sex? J Sex Med11(2):347–363.
  3. Nguyen HMT, Gabrielson AT, Hellstrom WJG (2017) Erectile Dysfunction in Young Men—A Review of the Prevalence and Risk Factors. Sex Med Rev5(4):508–520.