Ökning av aktiekapital i Transtema Group AB genom nyemission registrerad hos Bolagsverket – omvandling av BTA till aktier

Transtema Group AB har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 1 oktober 2018. Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket.

Genom företrädesemissionen har aktiekapitalet ökat med 3 912 310,00 SEK till sammanlagt 27 386 171,00 SEK och antalet aktier i Bolaget ökat med 3 912 310 aktier till totalt 27 386 171 aktier.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 25 oktober 2018 och nya aktier beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 31 oktober 2018.

Det hänvisas till pressmeddelanden daterade 2018-07-11, 2018-09-17 och 2018-10-04 för ytterligare detaljer om förvärvet av LSS.

För mer information kontakta:
Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00
John Afzelius, CFO, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; Nät, som konstruerar och bygger kommunikationsnät och Teknik, som designar, ny- och utbygger nätelektronik och aktiv kommunikationsutrustning. Transtema Group AB omsatte 970 Mkr år 2017. Inklusive den i augusti 2018 förvärvade fältserviceverksamheten Transtema Network Services AB omsätter koncernen ca 2 miljarder kr på årsbasis. Antal anställda i koncernen är därmed ca 1 200. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.