Order avseende nytt datacenter med befintlig kund, värde 700 000 SEK

Mölndal 2018-09-19

CGit har idag tagit hem en stor och strategiskt viktig order med ett anrikt bolag inom industriell strömförsörjning. Ordern avser utbyggnad och installation av nästa generations infrastruktur baserad på Huawei Oceanstor datacenter-teknologi och har ett värde på 700 000 SEK. CGit fortsätter att leverera lösningar inom nästa generations IT-infrastruktur.

//

För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19:e september 2018.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.