Organisationen i Script46 utvecklas med stöd av Hoi Publishing

Anette Mattsson, nybliven VD i Script46 och tillika styrelsesuppleant i Hoi Publishing har nu betalat för sitt innehav av aktier i Script46 enligt plan genom en överlåtelse av 140 000 B-aktier till den gamla huvudägaren Hazy Days Media AB. Affären möjliggjordes genom Anettes teckning av 315 385 B-aktier i Hoi Publishings företrädesemission i juni.  

Som beskrevs i pressmeddelande i maj genomförs affären genom kvittning mot B-aktier i Hoi Publishing. Kvittningen sker som avtalat till kursen 1 krona per aktie. Efter genomförd affär äger Anette Mattssons bolag AM Production 40% medan Hazy Days Media och Hoi Publishing äger 30% vardera av bolaget. En konsekvens av affären är också att Hazy Days Media ökar sitt ägande i Hoi Publishing väsentligt, till över 200 000 B-aktier. Därmed har både Anette Mattsson och Hazy Days Media blivit betydligt större aktieägare i Hoi Publishing än vad som var fallet före affären i maj.

Script46 är ett bolag som specialiserat sig på adaptioner från bok till film och tv-serier och med målsättningen att kunna fungera som ett nav av tjänster för produktionsbolag och andra med intresse för finansiering och produktion av filmer och teveserier. Flera Hoi-författare representeras redan av Script 46 i samarbete med Hoi Agency.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare, författare eller aktieägare.