OssDsign AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2021

Ytterligare försäljningsrekord avslutar ett omvälvande år för OssDsign.

Fjärde kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 174 TSEK (6 760).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -28 726 TSEK (-24 952).
 • Resultatet per aktie var -0,5 SEK (-1,1).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -20 456 TSEK (-24 266).

 

Helåret i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 31 726 TSEK (24 872).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -94 077 TSEK (-84 590).
 • Resultatet per aktie var -1,9 SEK (-4,4).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -89 629 TSEK (-79 331).

 

Väsentliga händelser under perioden

 • OssDsign erhåller utökat marknadsgodkännande från FDA för OssDsign Cranial PSI.
 • Första patienterna i USA behandlas med OssDsign Catalyst.
 • Långtidsuppföljning visar fortsatt låga komplikationsnivåer I samband med behandling med OssDsign Cranial PSI.
 • OssDsign tilldelas Innovative Technology-kontrakt från Vizient för OssDsign Cranial PSI.
   

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • OssDsign får godkännande att upprätta ett patientregister I USA för att samla in Real-World Data om OssDsign Catalyst.
 • OssDsign genomför nyckelrekrytering för att öka ambitionsnivån I genereringen av ytterligare klinisk evidens för sina benersättningsprodukter.

 

Bokslutskommunikén 2021 kommer även presenteras via en livesänd webcast kl 11:30 idag den 22/2 på följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/ossdsign/q4-presentation-2021/ och kan även nås via OssDsigns hemsida.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Morten Henneveld, vd, OssDsign AB

Tel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.com

 

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se. 

 

Om OssDsign

Baserat på avancerad materialvetenskap utvecklar och marknadsför OssDsign nästa generations benersättningsprodukter. Bolagets produkter stödjer kroppens egen läkningsförmåga och förbättrar därmed de kliniska resultaten inom ett stort antal ortopediska områden som alla har betydande behov av förbättrade behandlingar. Med en produktportfölj som består av patientspecifika implantat för skallbensoperationer och en syntetisk bengraft för ryggradskirurgi ger OssDsign patienterna möjlighet att återgå till ett normalt liv. Företaget har en stark kommersiell närvaro i USA, Europa och utvalda asiatiska länder. OssDsigns aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

 

 

Denna information är sådan information som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2022 kl. 08:00 CET.