OssDsigns ledningsgrupp och styrelse ökar sitt långsiktiga engagemang i bolaget genom förvärv av teckningsoptioner till ett totalt belopp om cirka SEK 1,3 miljoner

Uppsala, 08:00 CET, 1 juli 2021 – OssDsign AB (publ) meddelar idag att medlemmar i bolagets ledningsgrupp och styrelse har förvärvat 3,8 miljoner teckningsoptioner inom ramarna för det långsiktiga incitamentsprogrammet 2021/2024 för ett totalt belopp om cirka SEK 1,3 miljoner.

De största individuella deltagarna i incitamentsprogrammet utgörs av bolagets vd, CFO och styrelseordförande:

  • Morten Henneveld (vd) har förvärvat 1 712 235 teckningsoptioner till en kostnad om cirka SEK 600 000.
  • Anders Svensson (CFO) har förvärvat 428 058 teckningsoptioner till en kostnad om cirka SEK 150 000.
  • Simon Cartmell (styrelseordförande) har förvärvat 285 372 teckningsoptioner till en kostnad om cirka SEK 100 000.

Teckningsoptionerna har utfärdats inom ramarna för ett långsiktigt incitamentsprogram som fastställdes av årsstämman den 22 juni 2021. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie från och med den 1 juli 2024 till och med den 31 december 2024.

För mer information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, vd, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Om OssDsign
OssDsigns vision är att skapa regenerativa lösningar, som så naturligt som möjligt återställer och botar patienter med kranie- och ryggradsdefekter. OssDsigns drivkraft är att ge patienter livet de förtjänar tillbaka, genom att i samarbete med kirurger integrera biomaterial och klinisk design för att skapa produkter som ger bättre läkningsförmåga. Med huvudkontor i Sverige förser OssDsign sjukhus över hela världen med implantat för kraniell rekonstruktion och andra applikationer inom ortopedisk kirurgi.