IVISYS ansöker om avnotering

Athanase Tech AB (”Athanase”) har förvärvat ytterligare aktier i IVISYS AB (publ) (”IVISYS”). Athanase äger och kontrollerar nu mer än 90 procent av aktierna och rösterna i IVISYS och kommer att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i IVISYS.

Styrelsen för IVISYS har därför, på begäran av Athanase, beslutat att ansöka om avnotering av IVISYS aktier från Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel i IVISYS aktier vid Nasdaq First North Growth Market kommer att meddelas efter att IVISYS erhållit bekräftelse om detta från marknadsplatsen.

Denna information är sådan som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-01 07:42 CET.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

 

Henrik Gripenvik, CFO, IVISYS AB
Phone: +46 70-551 26 77
E-mail: henrik.gripenvik@ivisys.com 

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är Certified Adviser till IVISYS.
Telefon: +46 11 32 30 732
E-mail: ca@skmg.se

Om IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS standardiserade visionsystem med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global volymmarknad i stark tillväxt. Automations branschen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.

IVISYS har utvalts som “TOP 10 Machine Vision – System leverantör i Europa 2020” av Technology Insights Manufacturing