Ivisys: Nyemissionen tecknad till 147 procent

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2019-12-19

IVISYS AB avslutade tisdag den 10 december sin företrädesemission. Emissionen om ca: 6,5 MSEK tecknades till ca: 9,5 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 147 %. IVISYS tillförs därmed 6,1 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 0,4 MSEK. Emissionen tecknades till 73 procent med stöd av teckningsrätter.

– Det känns förstås mycket bra att emissionen har fulltecknats. Nu kan vi satsa fullt ut med den kommande expansionen och anställa den personal som krävs för att möta den ökande försäljningen vad gäller nyinstallationer och utökad service mot kunderna, säger Jakob Kesje, styrelseordförande i IVISYS. Med en ökande försäljningen krävs det även att vi modifierar befintliga produktionslokaler för att få en mer effektiv produktion av våra system, varför vi flyttade till större lokaler första december 2019..

Fördelning av aktier har genomförts i linje med de kriterier som angavs i emissionsmemorandumet. Avräkningsnotor till de som erhållit tilldelning har skickas ut och vi inväntar de sista betalningar. Besked om tilldelning gick enbart ut till de tecknare som erhållit tilldelning.

Handel med utställda BTA kommer att ske till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av januari 2020.

Genom emission av 1 959 080 aktier ökar antalet aktier till totalt 15 019 613 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 352 634,40 kronor till 2 703 530,34 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jakob Kesje, Ordförande IVISYS AB
Tel: 0763 111 911
Mail: jk@ivisys.com

Rådgivare

InWest Corporate Finance
Kärrastrandvägen 119
SE-451 76 UDDEVALLA, Sverige
Telefon: +46 (0) 739 93 79 69

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är Certified Adviser till IVISYS.
Telefon: +46 11 32 30 732
E-mail: ca@skmg.se

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2019.

Om IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS standardiserade vision systemer med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global volym marknad i stark tillväxt. Automations branchen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.

IVISYS har utvalts som “TOP 10 Machine Vision – Systemleverantör i Europa 2019” av Technology Insights Manufacturing.