Översyn av beslut om emission av Unit

Efter att Ambia ingått avtal om förvärv av aktier i Digital Inn Holding AB har styrelsen beslutat att göra en översyn av det tidigare publicerade beslutet (2019-03-27) att emittera aktie och obligation i en unit. Det innebär att den tidigare kommunicerade emissionen skjuts upp tillsvidare. Ett beslut om en eventuell framtida nyemission publiceras efter styrelsen fattat ett nytt beslut.

”Köpet av Digital Inn kommer sannolikt att påverka utformningen av emissionen samt användningen av emissionslikviden”, förklarar styrelseordförande Björn Långberg, och fortsätter ”Styrelsen räknar med att återkomma med en uppdatering efter att Konkurrensverket fattat beslut om förvärvet”.

Ambia tillkännagav i pressmeddelande 2019-04-18 att avtal tecknats om förvärv av Digital Inn Holding AB, vilket fullt genomfört och i ett första skede bedöms öka Ambiakoncernens årsomsättning till cirka 1,5 miljarder kronor. Enligt reglerna för företagskoncentrationer, Konkurrenslagen (2008:579), ska beslut fattas inom 25 arbetsdagar från inlämnad fullständig anmälan.

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)

0707-17 66 22 – marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.