DevPort AB (publ) redovisar års- och hållbarhetsredovisning för år 2018

Press release   •  23 april, 2019 08:45 CEST

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) offentliggör års- och hållbarhetsredovisning för 2018, tillgänglig på Bolagets webbplats www.devport.se. 

Den tryckta versionen kommer att finnas tillgänglig från och med den 26 april och kan beställas från följande adress: DevPort AB, Theres Svenssons gata 10, 417 55 Göteborg eller genom att sända e-post till marie.fritzell@devport.se

För ytterligare information

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2019, kl. 08:45 CEST.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt utvecklings- och teknikkonsultföretag. Bolaget agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 40-50 % per år under de senaste åren och sysselsätter ca 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm.

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20

För mer information, besök www.devport.se.