Payer Financial Services AB har inlett en företagsrekonstruktion

Payer har inlett en företagsrekonstruktion av det operativa dotterbolaget, Payer Financial Services AB, som ägs av Nandiala AB, där Katalysen Ventures AB (publ) (”Katalysen Ventures”, “bolaget”) nu är aktieägare. Anledningen till detta är att finansieringen av bolaget har gått långsammare än förväntat, vilket har lett till en brist på likvida medel.

En företagsrekonstruktion ger företaget möjlighet att “frysa” sina utestående skulder under en begränsad tid i början av rekonstruktionsperioden. Samtidigt letar man efter nya lösningar både när det gäller den operativa verksamheten och kapitaliseringen för att säkerställa företagets fortsatta framgång. Rekonstruktionsperioden för Payer är tre månader.

Under 2022 Q4 och 2023 Q1 genomförde Katalysen Ventures betydande justeringar i portföljvärderingen av Payer. Per den 7 september 2023 bedömer Katalysen Ventures att den värdering som angavs i 2023 Q2-rapporten fortfarande är rimlig. Under rekonstruktionen kommer Katalysen Ventures att aktivt delta i utvärderingen av alternativa lösningar för Payer. Katalysen Ventures kommer att återkomma med mer information och besked om hur detta kan påverka värdet av bolagets innehav i Payer så snart ytterligare fakta finns att tillgå.

For more information on Katalysen Ventures, please contact:
CEO Peter Almberg
Phone: +46 76 860 37 00
E-mail: contact@katalysen.com
Web: 
www.katalysen.com

About Katalysen Ventures: Katalysen Ventures, established in 2016 in Stockholm, is a publicly listed venture developer for entrepreneur-led ventures. From our offices in Stockholm and Geneva, we actively support our portfolio of 26 early-stage innovation ventures. As a dynamic force in the startup ecosystem, we propel visionary ideas to tangible success. With a passion for disruption, we empower entrepreneurs, provide strategic guidance and hands-on support, and fuel growth through our diverse network of venture co-developers and co-investors.