Spotlight Stock Markets byte av handelssystem planeras till den 1 februari 2024

Spotlight Stock Market, som ingår i finanskoncernen Spotlight Group, har fått godkänt av Finansinspektionen för sitt planerade byte av handelssystem till Nasdaqs system INET Nordic. Första dag för handel i det nya systemet beräknas till den 1 februari 2024.

– Vi har lyssnat på våra medlemmar och har anpassat tidplanen för systembytet efter deras synpunkter. Genom att gå över till INET Nordic får praktiskt taget alla banker i Norden och övriga Europa teknisk möjlighet att handla aktier på Spotlight Stock Market, vilket kan bidra till ökad likviditet för aktierna, säger Spotlight Stock Markets VD Anders Kumlin.

För de noterade bolagen innebär systembytet inga extra kostnader.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Kumlin

VD Spotlight Stock Market

0708 864 364 

ak@spotlightstockmarket.com