Penser Access: Erik Penser Bank Momentumportfölj – Omviktning

Från den senaste omviktningen 26 maj 2020 till den omviktning vi gör nu har en likaviktad portfölj av Access-bolagen i Momentumportföljen avkastat +26%. Detta kan jämföras med OMX Småbolag som under samma period är upp 24%. Sedan start (sept 2017) har Momentumlistan avkastat 107%, vilket kan jämföras med OMX Småbolag som är +39%.   

Vi lyfter ut fyra bolag; Angler Gaming, OptiFreeze, Midsona och Upsales. Dessa ersätts av Iconovo, Irisity, Redsense och Sensys. Även om vi ser fortsatt potential i de bolagen som utgår, ser vi högre potential kontra risk i de som ersätter.

Aino Health

Vi ser fortsatt potential för en uppvärdering av bolaget drivet av 1) licensexpansion inom befintliga kunder (ArcelorMittal, Transcom, mm), 2) ökad licenstillväxt drivet av samarbetspartners, och 3) en potentiell affär med ett stort internationellt bolag under året. Bolaget värderas fortsatt på låga multiplar, jämfört med peers inom sektorn (SaaS-lösningar inom Human Capital) som handlas till en EV/Sales-multipel över 5,0x för 2021e.

BTS Group

Då bolaget bibehållit sin kostnadsbas bedömer vi att man kommer kunna möta uppdämd efterfrågan på sina produkter kommande 6-12 månader. Vi ser även att bolaget kommer att kunna nyttja sin nettokassa för att växa genom förvärv under H2’20.

Iconovo

Vi räknar med att bolagets samarbetspartner Amneal lyckas lansera sin generiska produkt på den europeiska marknaden under 2022e samt att Intas Pharmaceuticals lanseras strax efter. Royaltyintäkter från det nya samarbetsavtalet med BNC Korea räknar vi med under början av 2025e. Utifrån vår Sum-of-the-Parts-värdering samt en WACC på 9% höjer vi vårt motiverade värde till 85-88 kr per aktier. Då bolaget har löpande kostnadstäckning för sina utvecklingsprojekt bedömer vi att fler kapitalanskaffningar inte är nödvändiga.

Instalco

Instalco har hittills i år haft en stark resultatutveckling och även aktien har gått bra med en uppgång på 45%. Även om aktien nu är nära vårt motiverade värde så är Instalco fortfarande bara i början av en tillväxtresa som kommer att fortsätta i många år. Dessutom har heller ingen omvärdering av Instalco skett utan kursutvecklingen har mer eller mindre helt drivits av estimathöjningar. Rabatten mot peers är fortfarande kvar på ungefär samma nivå som när året började och Instalco är en aktie att behålla på riktigt lång sikt.

Irisity

Vi bedömer att aktien kommer drivas av nyheter kring  det nyligen skrivna avtalet med G4S. Bolaget har under Q3 lanserat två nya algoritmer som utökar TAM (total addressable market). Vi bedömer även att Irisity kan komma att bli partner med ytterligare ett av de stora europeiska bevakningsbolagen kommande 6-12 månader.

Redsense Medical

Redsense Medical har visat stark tillväxt med svarta siffror hittills i år, samt har hanterat covid-19 väl utan flaskhalsar leveranserna. Tillväxten ser ut att fortsätta, och bolagets teknologi inom sårvård kan spä på uppsidan ytterligare. 

SBB

Vi anser att SBB kommer fortsätta ha den starkaste NAV och kassaflödesutvecklingen hos de noterade fastighetsbolagen. I närtid ser vi sjunkande finansieringskostnader och en ev. yieldkontraktion på samhällsfastigheter som drivkrafter för aktien.

Sensys Gatso

Vi ser ett skifte mot högre och mer stabila intäkter. Vidare tror vi att företaget har ett ljust år framför sig när bolagets stora orderbok ska levereras. Aktien står lägre idag än i februari, trots att orderingången var högre i maj-augusti än vad omsättningen var för helåret 2019. Sensys Gatso är ett konjunkturokänsligt potentiellt ESG-case med ökad andel återkommande intäkter och vi ser ett motiverat värde på 2,15-2,25 kr per aktie.

 

Länk till presentation av bolagen: https://links.penser.se/f/a/moment_20200915.pdf