Teckningsperioden i Alelions nyemission inleds och VD, CFO och CTO har deltagit i intervju med Erik Penser Bank

Alelion Energy Systems AB ("Alelion" eller "Bolaget") meddelar att teckningsperioden i den kapitalanskaffning Bolaget genomför inleds idag och löper till och med den 10 juli 2023. Med anledning därav vill Alelion uppmärksamma att Erik Penser Bank offentliggjort intervjuer med Bolagets VD, CFO och CTO. Intervjuerna syftar till att ge aktieägare och andra intressenter större insikt i Bolagets verksamhet.

Intervjun med Åsa Nordström (VD) och Christian Bergaust (CFO) är uppladdad på Erik Penser Banks Youtube-kanal och kan ses via denna länk: https://youtu.be/u64rtW3wb7s

Intervjun med Henrik Svala (CTO) är uppladdad på Erik Penser Banks Youtube-kanal och kan ses via denna länk: https://youtu.be/DISzbCiI14M

Information kring företrädesemissionen, intervjuer samt tidigare IR-presentationer har samlats på Bolagets hemsida. Här har även information om tillvägagångssätt för att teckna aktier samlats och är tillgänglig via denna länk: https://alelion.com/investerare/foretradesemission/?lang=sv#investmentcase

För mer information, vänligen kontakta:

VD Åsa Nordström +46 702 90 18 58,
e-post: asa.nordstrom@alelion.com

CFO Christian Bergaust +46 702 93 50 40,
e-post: christian.bergaust@alelion.com

Styrelseordförande Alf Blomqvist +46 733 14 97 00,
e-post: alf@blomqvistunlimited.com

Rådgivare
Alelion har anlitat Erik Penser Bank AB och Wigge & Partners Advokat KB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Om Alelion Energy Systems AB (publ)
Alelion utvecklar och tillverkar batterilösningar och system baserade på litiumjonteknologi. Alelion hjälper kunderna att lyckas med sin elektrifiering av off highway-fordon och att ställa om till en mer hållbar energianvändning. Alelion investerar för att ligga i framkant och erbjuder den senaste beprövade teknologin, anpassad till kundernas och slutkundernas specifika behov. Alelion har sitt huvudkontor i Göteborg. Alelion-aktien handlas via Nasdaq First North Growth Market (ALELIO).
We give the power to take climate action. alelion.com

Alelions största ägare är Fouriertransform, Blomqvist Listed Sustainability och Pegroco Holding.  Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.