Alelion Energy Systems AB: Preliminärt utfall i Alelions nyemission

Alelion Energy Systems AB (”Alelion” eller ”Bolaget”) meddelar idag preliminärt utfall i den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod avslutades idag. Den preliminära teckningssammanställningen visar att cirka 77,1 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter och att 1,01 procent av Företrädesemissionen tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därmed tecknades totalt 78,1 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen som på förhand var säkerställd till cirka 71,3 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Bolaget tillförs därmed cirka 60,0 MSEK före emissionskostnader.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ALELION ENERGY SYSTEMS AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades idag den 10 juli 2023 och en preliminär sammanställning visar att totalt 353 090 367 aktier tecknades, motsvarande cirka 78,1 procent av Företrädesemissionen. 77,1 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 1,01 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen var täckt till cirka 71,3 procent via teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget kommer därmed att tillföras cirka 60,0 MSEK före emissionskostnader.

Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen beräknas offentliggöras imorgon, tisdag den 11 juli 2023. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 22 juni 2023. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att skickas i form av en avräkningsnota till de som tilldelas aktier efter styrelsens tilldelningsmöte den 11 juli 2023. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

”Trots en tuff kapitalmarknad har vi nått ett bra utfall i vår företrädesemission. Det ger oss möjlighet att fortsätta växa vår affär samtidigt som vi utvecklar ny produkt och tar fram nya tjänster. Att kunna nyutveckla är en förutsättning för att bidra på marknaden för elektrifiering och vi är tacksamma att vi har fått detta förtroende framåt.”, säger Åsa Nordström, VD Alelion.

Rådgivare

Alelion har anlitat Erik Penser Bank AB och Wigge & Partners Advokat KB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

VD Åsa Nordström  +46 702 90 18 58,
e-post: asa.nordstrom@alelion.com

CFO Christian Bergaust +46 702 93 50 40,
e-post: christian.bergaust@alelion.com

Styrelseordförande Alf Blomqvist +46 733 14 97 00,
e-post: alf@blomqvistunlimited.com

Direktlänk till pressmeddelande.

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion utvecklar och tillverkar batterilösningar och system baserade på litiumjonteknologi. Alelion hjälper kunderna att lyckas med sin elektrifiering av off highway-fordon och att ställa om till en mer hållbar energianvändning. Alelion investerar för att ligga i framkant och erbjuder den senaste beprövade teknologin, anpassad till kundernas och slutkundernas specifika behov. Alelion har sitt huvudkontor i Göteborg. Alelion-aktien handlas via Nasdaq First North Growth Market (ALELIO).
We give the power to take climate action.

Alelions största ägare är Fouriertransform, Blomqvist Listed Sustainability och Pegroco Holding. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Alelion Energy Systems AB
Sörredsbacken 4, SE-418 78 Göteborg
info@alelion.com

Org nr: 556710-7916

Direktlänk till pressmeddelande.